သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကြိုက်သူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားမှ ဖုန်းခေါ်သံ “The Call”

2020-12-18T09:28:54+06:30

သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကြိုက်သူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားမှ ဖုန်းခေါ်သံ “The Call” ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၇