လောဘစိတ်ထားပါ လောဘဆိုတာဘာလဲ?

2020-09-15T07:32:36+06:30

လောဘစိတ်ထားပါ လောဘဆိုတာဘာလဲ? လောဘစိတ်ထားပါ 'လောဘ' ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို