သင့်ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာ ကိုသင်ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်သလဲ?

2020-09-17T07:32:59+06:30

သင့်ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာ ကိုသင်ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်သလဲ? သင့်ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာ ကိုသင်ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်သလဲ?  "ဘဝကဘာလဲ"ဘယ်သူမှ အတိအကျမဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတခုရှိတယ်။