တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုကို ခံရတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ?

2020-09-10T07:36:30+06:30

တစ်စုံတစ်​ယောက်ရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုကို ခံရတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ ? လျစ်လျူရှုခံရခြင်း၏ ခံစားချက်သည် ရှုပ်ထွေးမှု၊