Mitelar ရဲ့ New Year နှစ်သစ်အကြိုဂိမ်းအစီစဥ်မှာ 10000 ကျပ်တန် ဘောင်ချာနဲ့ စျေးဝယ်ရအောင်

2020-12-21T06:42:23+06:30

New Year နှစ်သစ်အကြိုမှာ Mitelar ရဲ့ ၁၀၀၀၀ ကျပ်တန်  Giveaway voucher  နဲ့