ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Thetys Company Limited အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့  Thetys Company Limited သည်  IT ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး 2017ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Thetys ကုမ္ပဏီသည် Thailand အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fusion Solution Company Limited ၏ ကုမ္ပဏီအခွဲ တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။Fusion Solution သည် ခေတ်မှီသော နည်းပညာများနှင့်  ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အခြေခံထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။